Amdanom

Buddsoddi mewn beicio mynydd yw nod cwmni Cognation, llwybrau beicio De Cymru. Mae de Cymru’n gyrchfan feicio o fri, a’n nod syml yw sicrhau ei fod yn well fyth!

Byddwn yn gwella’r llwybrau sydd yno eisoes, yn adeiladu llwybrau newydd, yn adnewyddu’n cyfleusterau ac yn creu parc beicio newydd. Hyn oll erbyn mis Rhagfyr 2013.

Canolfannau Cognation De Cymru yw Parc Coedwig Afan, Coedwig Cwm-carn, Brechfa a’r parc beicio newydd a gaiff ei ddatblygu yng Nghoed Gethin (Parc Gethin), Merthyr Tudful.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n gofalu am yr holl lwybrau presennol.

Mae gennym sawl llwybr beicio mewn rhannau eraill o’r De hefyd.

Cynlluniau’r dyfodol

Dyma flas o’r datblygiadau i ddod, a phryd (gall y dyddiadau newid)

 • Afan Forest Park

  • March 2012

   Renovation of visitor The client removed the drive from their system and proceeded to run an open source data recovery from hard drive program against the drive, showing only minor damage to start. centreAdnewyddu’r ganolfan ymwelwyr

  • June 2012

   Llwybr gwyrdd a man sgiliau newydd

  • July 2012

   Reopening of new ‘Penhydd’ trail (blue and red graded) at Afan Valley.

  • October 2013

   Ailagor llwybr newydd ‘Penhydd’ (llwybr glas)

 • BikePark Wales - Gethin Woods

  • October 2013

   We will be working with a private investor to create a new bike park with:

   • Visitor centre
   • Downhill trails
   • Uplift service
   • Singletrack and cross country trails

   Bring it on!

 • Cwmcarn

  • November 2011

   Ehangu’r maes parcio

  • September 2012

   Man sgiliau

  • May 2013

   Creation of on site mountain bike retail unit

  • October 2013

   Downhill trail online casino

  • Cross country online casino trail

 • Margam Park

  • June 2013

   Creu llwybr beicio mynydd 6km newydd ar gyfer cystadlaethau, a gwella’r cyfleusterau.