Blade

Mae llwybr Blade yn ychwanegiad gwych at rwydwaith llwybrau Parc Coedwig Afan. Gyda llawer o ddarnau culion, wedi’u cyfuno â rhai o’r clasuron fel ‘Peregrine Ridge’, a ‘Jetlag’, mae’n rhannu’r un llwybr defaid sy’n dringo allan o Lyncorrwg â llwybr ‘White’s Level’: ond yna â Blade â chi allan at fannau uwch, mwy anghysbell, wrth iddo droi a throelli ei ordd o amgylch y ddolen 24km graddfa Goch.

 rhai dringfeydd technegol, anodd, a disgyniadau cyflym, dyma ddiwrnod allan gwych ar gyfer y beiciwr mwy profiadol. Cadwch lygad ar agor am y rhannau ‘Groovy Gully’, ‘The Rock’, a’r ‘Ghost Train’, a fydd yn rhoi prawf ar eich medrau dringo a disgyn fel ei gilydd.

Gallwch hefyd ychwanegu dolen uchaf, ychwanegol 23km y llwybr ‘Skyline’ clasurol, gyda rhai golygfeydd anhygoel, i ymestyn eich taith.

Byddwch sicr eich bod yn ddigon medrus, gan fod gan y ddau lwybr ddigonedd o dirwedd anodd. Gall tywydd y mannau uchel, anghysbell hyn newid yn sydyn, a rhaid bod â’r o¬er cywir a medru edrych ar eich ôl ei hun

black top