Cognation a mwy

Yn ogystal â’n canolfannau beicio mynydd poblogaidd, mae gan Cognation ambell le arall i feicio hefyd:

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae gan y Parc Cenedlaethol rywbeth at ddant pawb, gyda thros 14 o lwybrau traws gwlad o bob gradd (heb sôn am leoliad bendigedig).
Rhagor o wybodaeth: Gwefan

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Mae dau lwybr bach yn Garwnant; Rowan (gwyrdd), a Spruce (glas). Gyda pharc beics bach i blant, mae’n gyrchfan wych i newydd-ddyfodiaid i’r gamp.
Rhagor o wybodaeth: Gwefan

Llwybr Cwm Rhaeadr

Perl o lwybr cudd yn ardal Brechfa. Llwybrau lawr allt yn bennaf sy’n addas i feicwyr o bob gallu, yng nghanol ysblander Sir Gaerfyrddin (gradd goch a 6.7km).
Rhagor o wybodaeth: Gwefan

Taith Taf

Llwybr beicio amlbwrpas sy’n ymestyn 55 milltir (88km) o Fae Caerdydd yn y de i dref farchnad Aberhonddu yn y gogledd.
Rhagor o wybodaeth: Gwefan

Glasfynydd

Cylchdaith 9km (gwyrdd) Cronfa Ddŵr Brynbuga ar gyfer y teulu cyfan, sy’n addas i blant dros 5 oed. Rhagor o wybodaeth: Gwefan

Parc Gwledig Margam

Ym Mharc Margam mae yna lwybr beicio mynydd 5 milltir gydag arwyddion, llwybrau addas i deuluoedd a chyfleusterau llogi beic hefyd.
Rhagor o wybodaeth: Gwefan
Friends of Margam Park

Mae canolfannau beicio mynydd gwych ar gael ledled Cymru, felly ewch i: www.mbwales.com