Cyswllt

Rhagor o wybodaeth am ganolfannau:

Parc Coedwig Afan

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Cynonville
Port Talbot
SA13 3HG
01639 850564
Gwefan

Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg

Parc Ynyscorrwg
Glyncorrwg
Port Talbot
SA13 3EA
01639 851900
Gwefan

Cwm-carn

Canolfan Ymwelwyr Cwm-carn

Cwm-carn
Crosskeys
NP11 7FA
01495 272001
Gwefan

Cysylltiadau eraill

Mae llond gwlad o atyniadau eraill yn y De. Cysylltwch â’n canolfannau croeso am fwy o fanylion:

Canolfan Groeso Rhaeadr Aberdulais (Afan)

Ffôn: 01639 636674
aberdulaistic@nationaltrust.org.uk
Gwefan

Canolfan Groeso Caerffili (Cwm-carn)

Ffôn: 02920 880011
tourism@caerphilly.gov.uk
Visit website

Merthyr Tudful (Gethin)

Ffôn: 01685 727474
tic@merthyr.gov.uk
Gwefan

Caerfyrddin (Brechfa)

Ffôn: 01267 231557
carmarthentic@carmarthenshire.gov.uk
Gwefan