Derwen

Mae llwybr Derwen i’r dim i feicwyr dibrofiad, ac yn rhoi blas gwirioneddol ar feicio oddi-ar-y-ffordd.
Mae’r llwybr yn disgyn yn raddol drwy’r goedwig dderw ac yn ddelfrydol i feicwyr dibrofiad a theuluoedd; ar ôl un reid, byddwch wrth eich bodd ac yn ysu i fentro ymhellach ar lwybr glas.

Ewch i wefan y Comisiwn Coedwigaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y llwybr.

black top