Cwestiynau cyffredin

Dyma adran gymorth i’r newydd-ddyfodiaid yn eich plith. Os nad ydych chi erioed wedi beicio mynydd o’r blaen, mae’n siŵr fod y cyfan yn ymddangos yn gymhleth ar y gorau. Ble ar y ddaear mae dechrau arni? Na phoener, ewch ati i ddarllen a deall y pethau hanfodol ac ymunwch â’r chwyldro!

Pa gyfarpar?

Beic, yn amlwg. Mae gwahanol fathau o feics ar gael, pob un â nodweddion gwahanol (byddwn yn trafod hyn eto). Byddwch angen helmed, menig, a photel ddŵr yn ddelfrydol. Dyna’r pedwar prif beth.

Does gen i ddim beic na helmed!

Dim problem. Gallwch logi cyfarpar mewn lleoliadau gwahanol ger y llwybrau.

Parc Coedwig Afan:

Skyline Cycles
Gwefan: www.skylinecycles.tumblr.com

Mae gan Skyline ddwy swyddfa:

Ffôn: 01639 851100 neu 01639 850011

Neu

Afan Valley Bike hire

Gwefan: www.afan-valley-bike-hire.com

Ffôn: 01639 893661

Cwm-carn:

PS Cycles

Gwefan: www.pscycles.co.uk

Ffôn: 01495 246555

Oes angen i mi gael beic arbennig?

Mae beiciau o bob math ar gael am brisiau amrywiol. Er mwyn beicio ar lwybrau Cognation, dylai bod gennych ryw fath o grogiant blaen (front suspension). Beiciau ‘hardtails’ yw’r rhain.

Beth yw ystyr codau graddio lliw y llwybrau?

Mae’r system codau lliw yn dangos pa mor anodd yw pob llwybr i feicio arno. Mae’n categoreiddio’r llwybrau. Yn syml, rydych yn cychwyn ar lwybrau gwyrdd, yna’n rhoi cynnig ar lwybrau glas, ac yn mynd ymlaen i ddefnyddio llwybrau coch a du pan fyddwch chi’n ddigon cymwys. Mae’r ffordd wych o fesur eich cynnydd a chadw llygad ar eich lefel sgiliau.
Mae’n bwysig i chi asesu pa lwybr sydd fwyaf addas ar gyfer eich gallu. Am esboniad llawn o godau graddio’r llwybrau, darllenwch y canllawiau.