Gorlech Trail

Dyma’r llwybr sydd wedi rhoi Brechfa ar fap beicio mynydd Cymru, fel cyrchfan feicio o fri.

Fe’i cynlluniwyd gan Rowan Sorrell o gwmni Back on Track a’i enwi ar ôl yr afon Gorlech. Mae gan y llwybr arwyneb bob tywydd sy’n fwyfwy cyffrous wrth i chi gynyddu’r cyflymder a’ch lefel sgiliau.

Fe ddowch ar draws ysgafellau cul a throeon serth, a byddwch yn neidio dros risiau a phennau byrddau, cyn gwibio’r holl ffordd i’r gwaelod yn wên o glust i glust.
Ewch i wefan y Comisiwn Coedwigaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y llwybr.

black top