Raven Trail

Fel llwybr graddedig du, mae llwybr Raven yn cynnig her sylweddol ac yn addas i feicwyr hynod fedrus yn unig.

Mae’n gyfuniad o draciau sengl traddodiadol drwy’r coed ac elltydd serth enwog Brechfa.

Byddwch yn mentro i ambell dwll a chornel mwy diddorol o’r goedwig, gan flasu awyrgylch unigryw’r lle – o lecynnau mwsoglyd tywyll i bont ysblennydd Northshore a wnaed o ffynidwydd Douglas.

Ewch i wefan y Comisiwn Coedwigaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y llwybr.

black top