Skyline

Mae Skyline yn gawr o lwybr. Os ydych chi’n chwilio am her anferthol, dyma’r llwybr i chi. Os na, dewch yn ôl pan fyddwch chi’n barod, yn fwy ffit a chryfach! (neu defnyddiwch y ddwy ddolen fyrrach sy’n rhan o’r llwybr).

Mae’r llwybr cychwynnol ar drac defaid ac yn dringo’r un llwybr â llwybr White’s Level. Ar ôl hyn, byddwch yn dringo i fyny ffordd y goedwig cyn ymuno â thraciau sengl am i lawr. Bydd y llwybr yn profi’ch nerth a’ch nerfau, gyda thraciau sengl technegol fel On the Edge ac Excalibur.

Dyma lwybr sy’n cyrraedd yr uchelfannau go iawn hyd at 600m, a chewch olygfeydd bendigedig o Fannau Brycheiniog, y Preseli, y Mynyddoedd Du ac arfordir y De.
Cofiwch baratoi’ch hun a’ch offer yn drylwyr cyn cychwyn.

Canolfan Beicio Mynydd Pyllau Glyncorrwg yw’r man cychwyn.

Ewch i wefan y Comisiwn Coedwigaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y llwybr.

black top