Parc Coedwig Afan

Trac sengl o safon byd. ’Sdim angen dweud mwy

Os ydych chi’n hoffi reidio ar hyd traciau sengl llawn her, byddwch wrth eich bodd ym Mharc Coedwig Afan. Gyda thros 100km o drac sengl, mae pedwar llwybr o’r radd flaenaf ym Mharc Coedwig Afan: White’s Level, Skyline, W2 a’r Wal.

Mae pob llwybr yn cynnig her unigryw. Mae Skyline yn gawr o lwybr gyda golygfeydd anhygoel o Fannau Brycheiniog, y Preseli, y Mynyddoedd Du ac arfordir y De. Mewn gwrthgyferbyniad, mae White’s Level yn drac sengl â 90% ohono wedi’i adeiladu’n arbennig sy’n gofyn am gryn dipyn o sgiliau technegol (a llond ysgyfaint o wynt i ddechrau).

Mae’r llwybr yn dechrau yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Afan ac yn gorffen yng Nghanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg (sy’n uwch i fyny Cwm Afan). Mae gan y ddwy ganolfan faes parcio, caffi a chyfleusterau beicio llawn. Mae llwybr beicio lefel isel ‘Y Rheilffordd’ yno hefyd, sy’n cysylltu â holl lwybrau a chanolfannau’r parc.

Sut i gyrraedd yma – Cyffordd 40 yr M4 a dilynwch yr arwyddion brown a gwyn.

I gael rhagor o wybodaeth am ddatblygiadau newydd ym Mharc Coedwig Afan, ewch i’r adran ‘cefndir’.

Rookie

(English) Afan’s first ever green trail is an absolute blast. 
A winding, swerving and meandering trail the Rookie explores new parts of the old time valley.

  • Gradd
  • hawdd
  • Hyd
  • 5.5 km
  • Amser
  • 30 mins - 2hrs awr
  • Dringo
  • Gentle gradient - N/A m
Blue Scar

Reopened Penhydd trail

  • Gradd
  • canol
  • Hyd
  • 7 km
  • Amser
  • 1-1.5 awr
  • Dringo
  • 437 m
Blade

Mae llwybr Blade yn ychwanegiad gwych at rwydwaith llwybrau Parc Coedwig Afan. Gyda llawer o ddarnau culion, wedi’u cyfuno â rhai o’r clasuron fel ‘Peregrine Ridge’, a ‘Jetlag’, mae’n rhannu’r un llwybr defaid sy’n dringo allan o Lyncorrwg â llwybr ‘White’s Level’: ond yna â Blade â chi allan at fannau uwch, mwy anghysbell, wrth […]

  • Gradd
  • anodd
  • Hyd
  • 24 km
  • Amser
  • 2.5 - 3.5 awr
  • Dringo
  • 795m m
Skyline

Skyline is a monster of a ride. If you are looking for something big and challenging, this is the trail for you. If not, get fitter, get tougher and come back when you’re ready! (or check out the two short-cut loops built in the trail).
Mae Skyline yn gawr o lwybr. Os ydych chi’n chwilio am her anferthol, dyma’r llwybr i chi. Os na, dewch yn ôl pan fyddwch chi’n barod, yn fwy ffit a chryfach! (neu defnyddiwch y ddwy ddolen fyrrach sy’n rhan o’r llwybr).

  • Gradd
  • anodd
  • Hyd
  • 46 km
  • Amser
  • 4 - 7 awr
  • Dringo
  • 2000 m
White's Level

<!–:en–>White’s Level is a classic; 90% purpose-built singletrack creating the most technical trail in Afan Forest Park.<!–:–><!–:cy–>Mae White’s Level yn glasur o drac sengl â 90% ohono wedi’i adeiladu’n arbennig, gan greu’r llwybr mwyaf technegol ym Mharc Coedwig Afan.<!–:–>

  • Gradd
  • anodd
  • Hyd
  • 17 km
  • Amser
  • 1.5 - 3 awr
  • Dringo
  • 525 m
Y Wâl

Dyma un o draciau sengl ar i lawr gorau’r DU, yn amrywio o draciau agored a chyflym i rai culach a thechnegol, llawn gwreiddiau.

  • Gradd
  • anodd
  • Hyd
  • 23 km
  • Amser
  • 1.5 - 3 awr
  • Dringo
  • 450 m
Penhydd

Mae\\\\\\\\\\\\\\\’n ddrwg gennym, y cofnod hwn yw ond ar gael yn English.

  • Gradd
  • anodd
  • Hyd
  • 14 km
  • Amser
  • 1.5 - 3 awr
  • Dringo
  • 550 m
W2

Similar to Skyline, this is another monster ride in Afan Forest Park at 44km. However, W2 does have a watering hole halfway around.
Yn debyg i Skyline, dyma gawr o lwybr arall ym Mharc Coedwig Afan sy’n ymestyn am 44km. Gallwch gael hoe hanner ffordd.

  • Gradd
  • anodd iawn
  • Hyd
  • 44 km
  • Amser
  • 4 - 7 awr
  • Dringo
  • 975 m
Afan Bike Park

Afan Bike Park has a series of 5 runs of different grades ranging from blue to black graded. The bike park has one route up and then riders have the option of choosing one of the five trails back down.

  • Gradd
  • anodd iawn
  • Hyd
  • 0.5 km
  • Amser
  • 1 minute < munud
  • Dringo
  • 400/500 m

Ein llwybrau

Parc Coedwig Afan
Penhydd / Blade / Afan Bike Park / Rookie / Skyline / W2 / White's Level / Y Wâl / Blue Scar
Brechfa
Derwen Blue / Raven Trail / Gorlech Trail / Derwen
Cwmcarn
Pedalhounds Cafall / Y Mynydd Red / Y Mynydd Black / Twrch Trail /
BikePark Wales

Dilynwch ni
Linciau

Mountain Biking across the whole of Wales
www.mbwales.com
Forestry Commission Wales
www.forestry.gov.uk/mtbwales
Core web
www.wearecore.co.uk

Cysylltiadau
Facebook
Twitter
YouTube