Brechfa

Mae’r llwybrau yng Nghoedwig Brechfa yn cynnig rhywbeth i bawb – o’r beiciwr dibrofiad i’r rhai sy’n chwilio am fwy o her. Wedi’i lleoli ar gyrion mynyddoedd mawr Cambria gyda golygfeydd godidog o erwau gleision Dyffryn Tywi, mae gan y goedwig anferth yn Sir Gâr arwynebau bob tywydd sy’n addas i feicwyr gydol y flwyddyn (haul, eira, stormydd… does dim i’n rhwystro ni). Mae llwybr Derwen yn cynnwys dau lwybr gwahanol; un gwyrdd ar gyfer beicwyr dibrofiad a llwybr glas i’r rhai sydd am hogi’u sgiliau technegol. Mae llwybrau Raven a Gorlech yn addas i feicwyr mwy medrus gyda mannau neidio, trac sengl cyflym, pont ac elltydd serth.

Mae rhywbeth i bawb yma!

Sut i gyrraedd yma: O gyffordd 49 yr M4, ewch ar hyd yr A48 i Gaerfyrddin, yna trowch i’r dde wrth y gylchfan i’r A40 i gyfeiriad Llandeilo. Yn Nantgaredig, ewch ar y B4310 a thrwy bentref Brechfa, i gyrraedd dechrau’r daith yn Byrgwm ar gyfer llwybrau Derwen a Raven neu Abergorlech ar gyfer llwybr Gorlech.

Derwen

The Derwen trail is aimed at novice riders and gives a true taste of off-road riding.

  • Gradd
  • hawdd
  • Hyd
  • 9.2 km
  • Amser
  • 1.5 - 2 awr
  • Dringo
  • 506 m
Derwen Blue

Mae llwybr Derwen – Glas yn cysylltu â llwybr Derwen – Gwyrdd, ac yn cynnwys mwy o ddringo cyn y byddwch yn gwibio i lawr yn gyflym am gryn amser. Bydd y llwybr yn rhoi cyfle i chi hogi’ch sgiliau beicio mynydd ymhellach, a bydd yn rhoi gwên fawr ar eich wyneb. Mae’n lot o […]

  • Gradd
  • canol
  • Hyd
  • 9.2 km
  • Amser
  • awr
  • Dringo
  • m
Gorlech Trail

This is the trail that firmly put Brecha on MTB Wales map as a top destination to ride.

  • Gradd
  • anodd
  • Hyd
  • 19 km
  • Amser
  • 1.5 - 3 awr
  • Dringo
  • 1071 m
Raven Trail

The Raven trail is black graded and is therefore guaranteed to provide a challenge and is only suitable for proficient bikers.

  • Gradd
  • anodd iawn
  • Hyd
  • 18.5 km
  • Amser
  • 1.5 - 2 awr
  • Dringo
  • 725 m

Ein llwybrau

Parc Coedwig Afan
Penhydd / Blade / Afan Bike Park / Rookie / Skyline / W2 / White's Level / Y Wâl / Blue Scar
Brechfa
Derwen Blue / Raven Trail / Gorlech Trail / Derwen
Cwmcarn
Pedalhounds Cafall / Y Mynydd Red / Y Mynydd Black / Twrch Trail /
BikePark Wales

Dilynwch ni
Linciau

Mountain Biking across the whole of Wales
www.mbwales.com
Forestry Commission Wales
www.forestry.gov.uk/mtbwales
Core web
www.wearecore.co.uk

Cysylltiadau
Facebook
Twitter
YouTube