Cwmcarn

Os ydych chi’n dwli ar rasio’n wyllt ’lawr allt, yna Coedwig Cwm-carn yw’r lle i chi. Mae cwrs y Mynydd yn un llwybr gwneud lawr allt (gyda dewis o ddau lwybr yn y rhannau canolig ac uchaf), sef y llwybr coch a’r llwybr du. Mae angen cryn dipyn o sgil a dewrder i wneud y cwrs hwn. Llwybrau hynod o serth sy’n addas i feicwyr profiadol yn unig.

Byddwn yn dod wyneb yn wyneb ag ysgafellau di-ri, troeon serth a thwnnel, grisiau cerrig, pont, naid a bwlch chwarel. Gallwch neidio drostynt neu reidio o’u hamgylch – chi piau’r dewis! Mae cludiant i fyny ar gael gan www.cwmdown.co.uk

Dyma gartref Llwybr Twrch hefyd, llwybr 15.5km o’r radd flaenaf i’r dewrion o’ch plith. Mae’r llwybr cyfan bron ar drac sengl wedi’i greu’n arbennig, sy’n mynd trwy gymysgedd o goetiroedd llydanddail a chonwydd a chribau agored braf.

Mae’r llwybrau’n amrywio o arwynebau caled ac agored i rannau technegol culach llawn gwreiddiau, sy’n addas ym mhob tywydd. Byddwch yn beicio i fyny allt serth i ddechrau cyn disgyn fel reid rolarcostar gyda golygfeydd dramatig o Fôr Hafren a’r bryniau o’ch cwmpas.

Mae Llwybr y Twrch a’r gwasanaeth cludiant i fyny yn cychwyn o’r maes parcio.

Sut i gyrraedd yma: Dilynwch arwyddion ‘Forest Drive’ o gyffordd 28 yr M4.

I gael rhagor o wybodaeth am ddatblygiadau newydd Cwm-carn, ewch i’r adran ‘cefndir’.

Twrch Trail

<!–:en–>The Twrch trail is one of Wales’ hidden gems climbing from dense woodland out onto open ridges with clear views of the Bristol Channel. <!–:–><!–:cy–>The Twrch trail is one of Wales’ hidden gems climbing from dense woodland out onto open ridges with clear views of the Bristol Channel. <!–:–>

  • Gradd
  • anodd
  • Hyd
  • 15.5 km
  • Amser
  • 1.5 - 2.5 awr
  • Dringo
  • 300 m
Y Mynydd Red

Mae llwybr y Mynydd yn cynnwys un trac i lawr allt (gyda dewis o ddau lwybr yn y rhannau canol ac uchaf), sef y llwybr coch a’r llwybr du (coch – dau ddot, du – tri dot). Maent yn hynod o serth ac felly’n addas i feicwyr profiadol yn unig. Mae’r llwybrau’n disgyn 250m trwy […]

  • Gradd
  • anodd
  • Hyd
  • 1.9 km
  • Amser
  • 3 - 5 munud
  • Dringo
  • 1900 m
Cafall

Climbing to altitudes of over 400 metres, this trail gives you a real sense of adventure. Tough climbs and tight hand-built singletrack sections combine with some fantastic steep and technical descents (Watch out for the Hideout, Rocky Valley, Heartbreak Ridge and Powder House sections) all delivering fantastic ‘natural’ feel for more experienced riders only. You […]

  • Gradd
  • anodd
  • Hyd
  • 14 km
  • Amser
  • 2.5 - 3.5 awr
  • Dringo
  • 795 m
Y Mynydd Black

Y Mynydd consists of one downhill trail (with a choice of lines on the top and middle sections), simply named red run and black run (Red classified as two dot, black as three dot). These are extreme downhill trails and are suitable for experienced riders only.

  • Gradd
  • anodd iawn
  • Hyd
  • 1.9 km
  • Amser
  • 3 - 5 munud
  • Dringo
  • 1750 m
Pedalhounds
  • Gradd
  • anodd iawn
  • Hyd
  • 1.4 km
  • Amser
  • 2 - 4 munud
  • Dringo
  • m

Ein llwybrau

Parc Coedwig Afan
Penhydd / Blade / Afan Bike Park / Rookie / Skyline / W2 / White's Level / Y Wâl / Blue Scar
Brechfa
Derwen Blue / Raven Trail / Gorlech Trail / Derwen
Cwmcarn
Pedalhounds Cafall / Y Mynydd Red / Y Mynydd Black / Twrch Trail /
BikePark Wales

Dilynwch ni
Linciau

Mountain Biking across the whole of Wales
www.mbwales.com
Forestry Commission Wales
www.forestry.gov.uk/mtbwales
Core web
www.wearecore.co.uk

Cysylltiadau
Facebook
Twitter
YouTube