Twrch Trail

Llwybr y Twrch yw un o drysorau cudd Cymru, sy’n dringo o goetir trwchus online casino i sawl cefnen agored â golygfeydd o Fôr Hafren.

Bydd y gwaith pedlo caletaf drosodd wedi’r ychydig gilometrau cyntaf. Felly mae’r darn cyntaf yn galed, yn dechnegol ambell dro, a bydd yn gwneud i’ch calon guro go iawn (a phrofi’ch dyfalbarhad).

Ond mae’n werth yr ymdrech gan fod y llwybr ar i lawr fel reid rolarcostar; yn ymdroelli a llifo’n gyflym i lawr llethrau hynod o serth mewn ambell le.

Ewch i wefan y Comisiwn Coedwigaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y llwybr.

black top