W2

Yn debyg i Skyline, dyma gawr o lwybr arall ym Mharc Coedwig Afan sy’n ymestyn am 44km. Gallwch gael hoe hanner ffordd.
P’un ai’ch bod yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Coedwig Afan neu Ganolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg, mae’r naill ganolfan neu’r llall yn cynnig lluniaeth a seibiant i chi hanner ffordd ar hyd y llwybr.

Mae’r llwybr hwn yn cyfuno llwybrau Y Wal a White’s Level, gyda dolen lefel uchel yn cynnig golygfeydd godidog.
Ewch i wefan y Comisiwn Coedwigaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y llwybr.

black top