Llety

Ar ôl diwrnod cyfan o feicio ar lwybrau Cognation, byddwch angen rhywle i fwyta, cael eich gwynt atoch, a chysgu’n braf. Mae gennym lety o bob math ar eich cyfer. O fyncws rhad ger y llwybrau beics i fwthyn hunanarlwyo ar gyfer y teulu; mae’r ddolen isod yn cynnwys rhestr o gyfleusterau llety wedi’u graddio’n swyddogol i chi:

www.visitwales.co.uk/holiday-accommodation-in-wales