White's Level

Mae White’s Level yn glasur o drac sengl â 90% ohono wedi’i adeiladu’n arbennig, gan greu’r llwybr mwyaf technegol casino ym Mharc Coedwig Afan.

Byddwch yn dringo llwybr defaid 6km gan fwynhau golygfeydd gwych o Gwm Afan (a chynhesu’ch coesau go iawn). Ar ôl dilyn trac sengl cul a throellog, cewch brofi’r wefr o wibio i lawr ar gyfres o risiau caregog.

Rhowch gynnig ar lwybr dewisol Black Run hefyd.

Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg yw’r man cychwyn.

Ewch i wefan y Comisiwn Coedwigaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y llwybr.

black top