Y Mynydd Black

Mae llwybr y Mynydd yn cynnwys un trac i lawr allt (gyda dewis o ddau lwybr yn y rhannau canol ac uchaf), sef y llwybr coch a’r llwybr du (coch – dau ddot, du – tri dot). Maent yn hynod o serth ac felly’n addas i feicwyr profiadol yn unig.

Mae’r llwybrau’n disgyn 250m trwy fryniau serth Cwm-carn ac yn siŵr o brofi’ch sgiliau a’ch nerfau i’r eithaf.

Wedi’i gynllunio a’i greu’n wreiddiol gan Phil Saxena, arbenigwyr beicio lawr allt o gwmni Full Contact Racing, dyma un o brosiectau ’lawr allt mwyaf cyffrous y DU. Ysgafellau, disgynfeydd, mannau neidio….cewch y cyfan yma. Mae dewis o sawl llwybr ar gael felly does dim rhaid i chi wibio drwy’r awyr bob amser.

Mae gwasanaeth cludo i fyny ar gael trwy archebu yn www.cwmdown.co.uk.

Ewch i wefan y Comisiwn Coedwigaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y llwybr.

black top