Y Wâl

Dyma un o draciau sengl ar i lawr gorau’r DU, yn amrywio o draciau agored a chyflym i rai culach a thechnegol, llawn gwreiddiau.

Mae’r cwm a’r arfordir yn agor o’ch blaen mewn sawl man ar y llwybr ac yn cynnig cyfle perffaith i chi gael llymaid a seibiant.

Y Wal yw un o’r llwybrau cyntaf i elwa ar welliannau Cognation, llwybrau beicio De Cymru. Mae darnau newydd o drac sengl ar ddechrau a diwedd y llwybr bellach. Neidiwch ar eich beic, rhowch gynnig arnynt a dywedwch eich barn wrthym!

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yw’r man cychwyn.

Ewch i wefan y Comisiwn Coedwigaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y llwybr.

black top